Su kaynağı basıncı ve kontrol birimi

•          Yükseklik farkı bilinmeli (yükseklik farkı damlatıcı işletme basıncını ve sistemdeki yük kayıplarını karşılayacak düzeyde ise motopompa gerek kalmaz
 – Bu durumda düşük basınçlı damlatıcılar seçilir, yük kayıplarını minimize edecek şekilde tasarım yapılır, örneğin boru çapları fazla seçilirse yük kayıpları azalır, ilk yatırım masrafı artar
•          Sulama suyu toplu basınçlı sistemden (hidranttan) alınıyorsa, almaç debisi ve çalışma basıncı bilinmeli
•          Yükseklik farkı yetersizse veya su kuyudan alınıyorsa, damla sulama için gerekli basınç pompa birimi ile sağlanmalı
•          Su kaynağının tipine bağlı olarak santrifüj, derin kuyu yada dalgıç tipi pompalardan biri kullanılabilir.
•          Pompanın elektrik motoru ile çalıştırılması tercih edilir.
 

Pompa Birimi

 
          Pompa suya basınç kazandırır, boru hattında iletimini sağlar.
          İhtiyaçtan büyük pompa kullanmak sistem maliyetini artırır, elektrik tüketiminin fazla olmasına neden olur.
          Kanal, akarsu ve yüzlek kuyulardan yararlanıldığında, yatay milli santrifüj tipi pompalar
          Derin kuyulardan yararlanıldığında derin kuyu pompaları ya da dalgıç tipi pompalar kullanılır

Emme Borusu; Emme haznesiyle tulumba girişi arasında ki borudur.
 
Dip Klapesi ve Süzgeç; Emme borusunun girişinde tek taraflı akış sağlayan yani tulumba dururken tulumba içindeki ve emme borusundaki suyun geri boşaltılmasına engel olan bir klape mevcuttur. Genel olarak bu klape bir süzgeç içerisine konmuştur.

•          Damla sulamada, suyun çok iyi süzüldükten sonra sisteme verilmesi gerekir. Aksi durumda damlatıcıların tıkanması sorunuyla karşılaşılır. Bu işlem kontrol biriminde yapılır.
•          Kontrol biriminde ayrıca, sisteme verilecek sulama suyunun basınç ve miktarı denetlenir ve bitki besin maddeleri sulama suyuna karıştırılır.
•          Kontrol birimi genellikle ana boru hattının başlangıcına kurulur.
•          Çok hızlı su geçişlerinde suyun filtrasyonu mümkün olmadığı için sistem debisine uygun çapta ve sayıda kontrol üniteleri seçilmelidir.
•          Bazı sistemlerde çalışma zamanları ve filtreleme otomatik olarak kontrol edilebilir
 

Kontrol Birimi Unsurları
•          Hidrosiklon,
•          Kum-çakıl filtre tankı,
•          Gübreleme Ünitesi,
•          Elek filtre,
•          Basınç regülatörü (Basınç düzenleyiciler )
•          Su ölçüm araçları (Su sayaçları )
•          Basınç göstergeleri (Manometreler )
•          Vanalar
•          Vantuz
•          Diğer malzemeler

 

Kontrol birimi; Su kaynağı (kuyu) parsele yakın ise motopomptan sonra, Su kaynağı araziye çok uzaksa parsel yakınında olmalıdır.