Kemigasyon (Gübreleme)

•         Geniş anlamda tarımsal kimyasal maddelerin sulama suyu ile bitki kök bölgesine veya sulanan alana verilmesi “kemigasyon” genel adıyla anılmaktadır.
•         Kemigasyon işlemi, aynı zamanda, sulama sistemlerinin kimi ögelerinin temizlenmesi veya suyun iyileştirilmesi amacıyla kullanılan klor, asit, veya diğer kimyasalların verilmesi işlemini de kapsar.
•         Kimyasalın türüne göre özel isimler almıştır:
– Fertigasyon, bitki besin elementlerinin-gübrelerin,
– Fungigasyon, mantar öldürücülerinin (fungisit),
– İnsektigasyon, böcek öldürücülerinin (insektisit),
– Herbigasyon, yabancı ot öldürücülerinin (herbisit) sulama suyu ile birlikte uygulandığını göstermek için kullanılır
.
•         Damla sulama sistemleriyle kimyasalların veya gübrelerin uygulanması, tıkanmalara veya aşınmaya neden olmamalıdır. 
Fertigasyon donanımları
Fertigasyona ilişkin donanımlar çalışma şekline göre ikiye ayrılabilir
•         Pompadan vakum etkisi ile çalışan sistemler
•         Basınca dayalı sistemler
– Kapalı gübre tankları (by-pass bağlantı),
– Venturi parçası ve açık bir gübre tankı
                    Doğrudan bağlantı
                    By-pass bağlantı
Pompalar (fertigasyon pompaları)
Gübre tankı
•            Damla sulama sistemlerinde bitki besin maddeleri sulama suyuna karıştırılarak uygulanır. Bu amaçla sıvı gübre kullanılır. 
•            Sulanacak alanın büyüklüğüne göre hesaplanan sıvı gübre miktarı, kontrol birimindeki gübre tankının içerisine konur. 
•            Gübre tankı ana boruya üzerinde vanalar bulunan hortumlarla iki noktadan bağlanır. Biri gübre tankına su girişi, diğeri ise su çıkışı içindir. 
•            Gübre tankında, giriş borusu tank tabanına kadar devam eder. Çıkış borusu ise, tankın hemen üst kısmından başlar. 
•            Çıkış borusunun en üst noktasına, bir hava boşaltma aracı yerleştirilir. 
•            Bu arada, ana boru üzerinde, gübre tankına giriş noktasından önce bir çek valf konur. Böylece, suya karışan gübrenin su kaynağına doğru yönlenmesi önlenir.
 
Gübre tankının bypass yöntemi ile sulama sistemine bağlantı biçimi
 
   Gübreleme süresince doz eşit değildir, doz uygulama sonuna doğru azalır,
– Çözeltideki gübre konsantrasyonunun kontrolü sınırlıdır,
– Hafif bünyeli topraklar ve topraksız yetiştiricilik için uygun değildir,
– Otomasyona uygun değildir.
Gübre uygulaması 
•         Ana boru üzerinde, giriş noktasının öncesinde ve çıkış noktasının sonrasında birer manometre bulunmalıdır.
•         Ana boru üzerine ayrıca, değinilen iki nokta arasında basınç farklılığı yaratmak amacıyla bir vana daha yerleştirilir.
•         Gübre uygulanacağı zaman ana boru üzerindeki vana kısmen kapatılır, gübre tankı giriş ve çıkış vanaları açılır. Böylece, ana borudaki suyun bir kısmı gübre tankına girer, sıvı gübre ile karışır ve tekrar ana boruya döner.
 
Gübre uygulama süresi 
Damla sulamada, gübre uygulama süresi, sulama süresinin % 75-80’i kadar olmalıdır. 
Arta kalan sürede ise, damlatıcı akış yolunda kalabilecek gübrenin sulama suyu ile dışarıya yıkanması sağlanır. Bunun nedeni, sulamadan sonra damlatıcı içinde gübre eriyiği kalırsa kimyasal madde birikimine ve damlatıcının kısmen tıkanmasına neden olabilmesidir. 
Kısa sürede gübre uygulaması alanın tamamında eş düzeyde gübre dağıtımını olumsuz yönde etkileyebilir.
Venturi sistemleri
 Venturi prensibine göre çalışır.
         Akış kesit alanındaki bir daralma, suyun hızını artırmakta ve basınç farklılığına; neden olmaktadır. Bu durum, açık bir depodan çözeltinin sulama suyu içerisine emilmesine neden olmaktadır.
         Akım hızı, vanalarla denetlenebilmektedir.
         Oldukça basit, uygulanabilir ve ucuz bir sistemdir
         Ancak, bazı kısıtları bulunmaktadır. Venturi kesit alanındaki basınç kayıpları oldukça yüksektir, işletme basıncının yaklaşık 1/3 dolaylarındadır.
         Yüksek basınç gerektirir.