Filtreler


 
   Filtrasyon: katı maddelerin tutulması
1.           Hidrosiklon filtre (kum ayıracı): İri-ağır parçalar tutulur
2.           Kum-çakıl filtre tankı (gravel filtre, yosun filtre): mil, kil, pas, yosun, ot, çöp, yaprak, tohum, böcek vb.) tutulur
3.           Elek filtre (meç filtre)-disk filtre: çok küçük parçalar ve gübrenin erimeyen kısımları süzülür
Filtre seçimi yaparken;
            Su kaynağı cinsi (yer altı-yer üstü)
            Su kaynağı kapasitesi, pompa kapasitesi (10 M3/h -1000 M3/h)
            Kirlilik derecesi (eski kuyu-yeni kuyuda farklı)
            Kullanım durumu (sabit – taşınabilir)
            İşletme durumu ( manuel – otomatik ) dikkate alınmalıdır.
 Hidrosiklon Çalışma Prensibi:
 
HİDROSİKLON;
            Suda bulunabilecek sudan daha ağır parçacıkları (kum, silt vb.) santrifüj etkisiyle sudan ayıran araçtır.
            Su hidrosiklonun üst kısmından çepere doğru girer ve çeper boyunca aşağıya doğru dönerek iner.
            Daha sonra su ortadan yukarıya doğru yükselir ve kum parçacıkları ağır olduğundan tabanda kalır.
            Kumdan arınan su hidrosiklonun üzerinden sisteme verilir.
            Hidrosiklon çıkışında en üst noktaya, havayı boşaltmak amacıyla bir hava boşaltma aracı (vantuz) yerleştirilir.
            Tabanda biriken kum, belirli aralıklarla, sulama sırasında haznedeki drenaj vanası açılarak, sulama yapılmadığında ise haznenin kapağı açılarak temizlenir.

Kum-Çakıl (Gravel) Filtre
 
Kum-çakıl, filtre tankında ayrıca suyun alttan girişini ve üstteki vanadan çıkışını sağlayan geri yıkama borusu bulunur.
Yıkama yapılacağında, giriş ve çıkış boruları üzerindeki vanalar kapatılır. Geri yıkama borusundaki vana ile tankın üst yan kısmındaki drenaj vanası ve gerekirse üst kapak açılır.
Sisteme su verilir, su alttan girerek kum-çakıl katmanı boyunca yukarıya doğru yükselir ve drenaj vanasından ya da üstten dışarıya boşalır. Bu sırada, tank içerisindeki sediment ve yüzücü cisimler dışarı atılır.
Ancak, yıkama suyunun debisi yüksek olmamalıdır. Aksi durumda, tank içerisindeki kum-çakılın da dışarı taşınması sorunu ile karşılaşılabilir. Tanka alttan verilecek su miktarı, yıkama borusunun vanası ayarlanarak saptanır.
Gravel Kum-Çakıl Filtre Ters Yıkama
Kum-Çakıl Filtre (yosun Filtre)
            Sulama suyunda bulunabilecek tortu ve yüzücü cisimler tutulur.
            Kirli su tanka üstten girer, kum ve çakıl katmanlarından geçtikten sonra temiz su tankın altından çıkar.
            Bu arada tortu ve yüzücü cisimler genellikle üst kesimde tutulur.
            Tankın tabanında, etrafı elek filtre ile sarılmış delikli boru bulunur. Burada amaç, tanktan su ile birlikte kumun çıkışını engellemektir.
            Yıkama sıklığı, suda bulunan sediment ve yüzücü cisim miktarına bağlıdır.
Yıkama işlemi, giriş ve çıkış boruları üzerine yerleştirilen manometrelerdeki basınç farklılığı 0.3 – 0.5 bar olduğunda ya da deneyimle saptanan belirli aralıklarla yapılır.

Elek-Disk Filtre
 
 
            Elek filtre ile, kum-çakıl filtre tankında süzülemeyen sediment ve gübre tankından gelebilecek gübre parçacıkları tutulur.
            Kontrol birimine, gübre tankından sonra elek filtre yerleştirilir.
            Filtre genellikle silindir biçimindedir.
            Tek ya da iç içe geçmiş iki filtreden oluşabilir.
            Elek filtrelerin 80-200 mesh arasında olması önerilmektedir.
            Mesh 1 inç elek uzunluğundaki delik sayısıdır.
            Damla sulama sisteminde, bir işletme biriminin hizmet ettiği alan büyükse, kontrol birimine yerleştirilecek elek filtreler dışında, her manifold boru hattı başlangıcına küçük kapasiteli bir elek filtrenin konması, son derece yararlı olur.
            Bu koşulda, gübre tanklarının kontrol birimi yerine, manifold boru hatlarının girişine ve elek filtre öncesine yerleştirilmesi, daha etkin bir gübreleme yapılmasını sağlar.
lek filtreye kadar bağlantı elemanları genellikle galvanizdir. Ancak, elek filtreden sonra, paslanma riski olmayan sert plastik bağlantı elemanları kullanılır.
            Bu koşulda, gübre tanklarının kontrol birimi yerine, manifold boru hatlarının

Su Kaynaklarına Göre Kullanılacak Filtre Çeşitleri
Yeraltı Su Kaynaklarında Kullanılacak Filtreler
Düşük Düzeyde Kirlilik                                                           Yüksek Düzeyde Kirlilik
Hidrosiklon                                                                               Hidrosiklon Sistem
 
Yerüstü Su Kaynaklarında Kullanılacak Filtreler
Gravel (Kum-Çakıl Filtre)
Disk Filtre (Meç Filtre)
Su çok kirliyse otomatik filtreler kullanılmalıdır.