Damla sulama ekipmanları ve kurulumu

Priz kolye
Nipeller ve Contalar
Damla sulama sisteminin kurulumu
Adaptör sıkma aparatı
Boru kesme aparatı
Boru delme aparatı
Lateral serme ve toplama araçları
Boru sarma makinesi Resim 1’de olduğu gibi kapalı konumda sarılarak toplanır, sarılan damla borusu Resim 2’de olduğu gibi hareketli kollar açılarak çıkartılır.
İşletme – Bakım  - Temizlik
Damla sulama boruları gerek montaj sonrası gerekse sulama sezonu içerisinde ve sonrasında zaman zaman hat sonları açılarak basınçlı su ile yıkanmalıdır.
Yıkanma sıklığı kullanılan suyun kalitesine ve damlatıcı tıkanmasına yol açan maddelerin boru sonlarındaki birikim hızına bağlıdır (15 günde bir olabilir)Damla sulama borularının sonundaki minimum basınç 0.6-0.9 Atü olmalıdır. Sistemi daha düşük basınçlarda kullanmak ileride tıkanmalara sebebiyet verebilir.
Filtre tıkanma durumuna göre ekipman zarar görebilir ve sisteme su giriş kesilebilir.
Kısmen tıkanan filtre sistem işletme basıncının azalmasına ve sonuçta olumsuzluklara yol açacaktır.

Filtrelerin temizleme sıklığı kullanılan suyun kimliğine bağlıdır.
Damla sulama sistemlerinde, denetim ünitesinde kullanılan filtrelerin zaman zaman temizlenmesi gerekir.
Bitkilerin sulama programlarını belirtmek için tansiyometreler , buharlaşma kapları v.b. çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir.

Eğer borular sistem sezon sonunda depolanacak ise, boruların temiz olarak kaldırılması önem kazanmaktadır.
Filtreler su kalitesine bağlı olarak filtrenin giriş ve çıkış basıncı arasındaki fark maksimum 0.5 Atü olacak şekilde sık sık temizlenmelidir.
Temizleme elle veya otomatik olarak yapılabilmektedir. 
Sistemin Temizliği
Sulama sezonu boyunca damlatıcılarda tıkanıklık oluşmasına sebebiyet vermemek için sulama sezonu ortasında ve sonunda en az 2 defa dekara 1.5-2 kg gelecek şekilde NİTRİK ASİT (%85lik) verilir.
Gübre tankına önce su doldurulur. Üzerine yavaş ve dikkatli bir şekilde Nitrik Asit dökülür ve sulamanın sonunda asit verilmeye başlanır.
Ana gübre vanası iyice kısılır ve asit 10-15 dakika içinde sisteme verilir.
Motor durdurulur ve 20-30 dakika beklenir ve motor tekrar çalıştırılıp damlatıcıların sonu birer birer açılarak damla sulama boruları temizlenir.
Daha sonra sistem yeniden çalıştırılarak damlatıcılardan asitli su akması sağlanır. Bu uygulama da 10 dakika sürer.
Tekrar sistem durdurulur. Lateral boruların sonlarındaki kör tapalar çıkarılarak sistem yeniden çalıştırılır. Bu kez sisteme temiz su basılır ve böylece temizleme işlemi tamamlanmış olur ve eriyen kireç sistemden dışarıya atılır.