Ceviz hastalık ve Zararlıları İle Mücadele

Kaolin Uygulaması
Son yıllarda Kaolin kili (porselen yapımında kullanılan beyaz kil) meyvecilikte özellikle kuş zararı ve değişik hastalık ve zararlılara karşı koruyucu olarak kullanılmaktadır. Haziran ayı başında 20kg/1000 Lt dozu ile meyvelerin güneş yanıklığına karşı muhafazası sağlanarak zararlı haşerelere karşı büyük fayda elde edilmektedir.
Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma (Pseudomonas syringae pv. Syringae)
 Hastalık Belirtisi
            Bakteriler kanserlerin kenarlarındaki kabuk dokusunda kışı geçirir.
            İlkbaharda bakteri bu kanserlerde çoğalmaya başlar ve yağmurla çiçek ve genç yapraklara yayılır.
            Gözlerdeki çatlaklardan ve budama yerlerindeki yaralardan bitkiye girer.
            Yapraklarda küçük, yağ yeşili, sarımtırak haleli, zamanla morumsu kahverengi renk alan lekeler oluşur. Bu lekeler zamanla kurur ve     düşer. Yapraklar saçma ile delinmiş bir görünüm alır.
            Kanserli dalların uç kısımlarındaki yapraklar ilkbahar sonları ve yaz aylarında solgunlaşıp, ölebilir.
              Hastalıklı çiçekler solar, kahverengi renk alır ve dalda asılı kalır.
            Hastalıklı tomurcuklar kahverengileşerek kurur.
            İnce dallar ve sürgünlerde yanıklık, kabukta esmer, çökük lekeler görülür ve fazla sayıdaki lekeler dalın kurumasına yol açar.
            Ana dallar ve gövde üzerinde kanserler oluşur. İlkbaharda kanserler hızla ilerler. Kanserli dokuların yüzeyi ıslak ve yanık  görünümlüdür. Bu bölgelerden zamk çıkışı gözlenir.
            Meyvelerde küçük, hafifçe çökük kahve-rengi lekeler oluşabilir.
 Mücadele Yöntemleri (Kültürel Önlemler)
            Fidan üretiminde sağlıklı çöğür ve gözler kullanılmalıdır.
            Ağır hasta ağaçlar sökülüp yakılmalıdır.
            Ağaçlar üzerindeki kurumuş veya belirti bulunan dallar ve gövde üzerinde bulunan kanserler sonbaharda ilaçlamadan önce kesilerek yakılmalıdır.
            Budamada kullanılan aletler her seferinde % 10’luk çamaşır suyuna daldırılarak dezenfekte edilmelidir.
 Ceviz Antraknozu Hastalığı (Gnomonia leptostyla)
Hastalık Belirtisi
            Hastalık, ceviz ağaçlarının yaprakçık, meyve, genç sürgün ve yaprak saplarında belirti oluşturur.
            Daha çok yaprak ve yaprakçık hastalığı olmasına rağmen, çok hasta meyvelerin yeşil kabuğundan meyve içine de geçer ve depolama sırasında diğer etmenlerin de saldırmasıyla meyveler çabucak çürür.
            Hastalık, genç yaprakların yaprakçıkları yarı büyüklüğünü geçtikten sonra lekeler oluşturur. Lekeli yerlerde renk açılmaları oluşur. Daha sonra bu kısımlar sarımsı bir hale ile çevrilir. Lekenin ortası kahverengileşir. Bu lekeler zamanla birleşerek yaprakçığın belirli bir kısmını veya tamamını kaplar. Böyle ağaçlar yapraklarını erkenden döker.
Hasta meyvelerin lekeli kısmı kaldırıldığında sert kabukları üzerinde de koyu lekeler görülür. Böyle meyveler depolama sırasında çabucak çürür.
            Geç dönem soğukları ilkbaharda ilk çıkan yaprakları kavurduğu yıllarda, ilk belirtilerin görülüşü gecikir ve miktarları da az olur.
            Hastalık, gelecek yıllara ait sürgün ve meyve oluşumunu olumsuz yönde etkiler ve verim düşüklüğüne neden olur.
 
Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler
            Yere dökülen yapraklar sonbahar-da toplanıp yakılmalı veya derince gömülmelidir. Üzerinde hastalığın lekeleri ve derince yaraları bulunan önceki yıllara ait dallar da budanıp uzaklaştırılmalıdır.
 Kimyasal Mücadele İlaçlama Zamanları
 1.           İlaçlama: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakların kedi kulağı olduğu dönemde,
2.           İlaçlama: Yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde,
3.           İlaçlama: Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde,
4.           Dört ve diğer ilaçlamalar meteorolojik koşullar ve kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır.
 Ceviz Bakteriyel Yanıklığı (Xanthomonas arboricola)
Hastalık Belirtisi:
            Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda görülür. Hastalık yaprağın tümüne sarar, kahverengi-siyah lekeler oluşur. Bu lekeler küçük bir nokta boyutundan damarlarla sınırlı 2-3 mm’lik köşeli lekelere dönüşür. Sayısız lekeler ve çizgi şeklindeki oluşumlar yaprak yüzeyini tamamen kaplayarak yaprakta şekil bozukluklarına neden olur.
            Genç sürgünler hastalıktan daha çok etkilenir. Bazen sürgün ucunda ölüm meydana gelir. Ancak genelde sürgün boyunca farklı büyüklükte, sürgünü sarabilen yaralar oluşur. Sürgünü saran bu yaralar yüzeysel olurlar veya öze kadar ulaşarak kanser oluştururlar. Nemli havalarda kanserlerden çıplak gözle görülmeyen, bakteriyel akıntı çıkmaktadır.
Özellikle erken ilkbahar donlarından sonra yeşil sürgün ve tomurcuklarda yanıklık belirtisi çok karakteristiktir. Ceviz henüz fidan döneminde hastalığa yakalanırsa bütünüyle kuruyup ölebilir. Daha yaşlı ağaçlarda ise hastalık genç sürgünlerde kurumalara neden olur.
Hastalıklı bitkide çiçekler kararır ve kurur.
            Meyveler ise oluşumlarının başında, oldukça duyarlıdır. Meyve yüzeyinde küçük, başlangıçta yağ yeşili, daha sonra siyahlaşan ve hafif çökük lekeler görülür. Zamanla bu lekeler yaygınlaşarak çürüklere neden olurlar. Meyvedeki lekeler çoğu kez kabukla sınırlı kalmaz, cevizin iç kısımlarına da yayılır. Cevizin rengi değişerek tadı acılaşır. Meyveler küçükken hastalık görülürse önemli oranda meyve dökümü olur.
            Ülkemizde özellikle Marmara bölge-sinde ceviz yetiştirilen alanlarda görülmektedir. 
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler
            Hastalıklı sürgün ve dallar kesilerek imha edilmelidir.
            Erken dönemde dökülen hastalıklı meyveler toplanarak imha edilmelidir.
            Yaprak ve toprak analizleri sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, fazla azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.
            Hava sirkülâsyonunu sağlayacak şekilde budama yapılmalıdır.
 Kimyasal Mücadele:
             İlk ilaçlamalara yaprak tomurcuklarının patlama döneminde başlanır ve kullanılan ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak hastalık koşulları ortadan kalkıncaya kadar devam edilir.