Boru çeşitleri ve bağlantı elemanları

Ana boru: Suyun manifolda iletimi
Manifold boru: Suyun lateral borulara dağıtımı
Sulama borusu (damlatıcısız) (Düz boru): Suyun lateral boruya iletimi
Lateral boru (damlatıcılı) Suyun damlatıcılara dağıtımı.
ANA BORU
Suyu kaynaktan manifold boru hatlarına iletir.
6 atm işletme basınçlı sert PVC (gömülü) yada PE (yüzeyde) borulardan oluşur
Küçük sistemlerde ana boru hattı toprak yüzeyine döşenebilir. Bu koşullarda sert PE borular kullanılır.
Günümüzde toprak altına gömülü hat ve sulama sistemleri için üretilmiş olan PE-100 tipi sıkıştırılmış yüksek yoğunluklu borular kullanılmaktadır.
PE borular belirli basınç gruplarında üretilir ama genellikle sulamada kullanılan 10 atm dayanıklı borulardır.
MANİFOLD BORU 
Suyu ana boru hattından laterallere iletir. Laterallerin doğrudan ana boru hattına bağlanması durumunda, su girişini denetlemek için her lateralin başına bir vananın yerleştirilmesi zorunluluğu vardır. Bu ise hem sistem maliyetini çok önemli boyutlarda arttırır hem de sistemin işletilmesini güçleştirir. Bunun yerine, belirli sayıdaki lateral boru hattı manifold boru hattına bağlanır ve manifoldun ana boru hattıyla bağlantısı bir vana ile sağlanır. Manifold boru hattına bağlı laterallerin tümü bir işletme birimini oluşturur. Manifold başlangıcındaki vana açıldığında işletme birimindeki tüm laterallere aynı anda su verilmiş olur. Ana boru hatlarında olduğu gibi, manifold boru hatları da genellikle gömülüdür ve sert PVC borulardan oluşturulur. Küçük sistemlerde manifold boru hatları bazen toprak yüzeyine serilir ve bu durumda PE borular kullanılır. Manifold boru hatları, tesviye eğrilerine paralel (eğimsiz) ya da bayır aşağı eğimde döşenmelidir. Bayır yukarı eğimde döşemekten kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu hatlar, ana boru hattına dik olabileceği gibi paralel de olabilir.
Manifold boru hattından belirli aralıklarla lateraller ayrılır, debisi manifold sonuna doğru azalır ve sıfıra düşer.
Ana boru hattı suyu bir noktadan başka bir noktaya (motopomptan manifolda) iletir, debisi sabittir.
DAMLATICISIZ DÜZ BORU
Üzerine damlatıcıların yerleştirildiği borulardan oluşur. Toprak yüzeyine serilir ve bu amaçla yumuşak PE borular kullanılır. Genellikle her bitki sırasına bir lateral döşenir. Bazen, her bitki sırasına iki lateral ya da iki bitki sırasına bir lateral yerleştirilebilmektedir. Lateral boru hatları da, manifold boru hatlarında olduğu gibi, tesviye eğrilerine paralel (eğimsiz) ya da bayır aşağı eğimli döşenmelidir ve bayır yukarı döşemekten kaçınılmalıdır.
Lateral borular içerisine güneş ışınları girmemesi gerekmektedir. Bu maksatla siyah olarak üretilmişlerdir. Lateral borular boru iç çap , uygulanan sistem basıncı ve damlatıcılar arası mesafe çeşitlerine göre değişik mesafelere homojen debide su verme yetisine sahiptirler. Bu maksatla arazide manifold boru miktarını azaltıp tek seferde 300 metre uzunluğa bile varabilecek şekilde lateral boru çekme şansı yakalanabilir. BÜ da damla sulama sistemini diğer tip sulama sistemlerinden ayıran en önemli özelliktir. Böylece manifold boru arazi içerisinde bir engel yaratmayıp her türlü mekanizasyon işlemi için olanak yaratır.Lateral borular ;Ø12mm ila Ø20mm arasında çaplardaki ultraviyole ışınlara karşı dayanıklılaştırılmış yumuşak polietilen boruların içerisine fabrikada damlatıcılar yerleştirilerek imal edilirler.Bunların en yaygın kullanılan çeşitleri debilerine göre 2 litre/saat ve 4 litre/saat olanlarıdır
Bağlantı elemanları (fittings)
Sistemde bulunan boruların birbirine bağlanmasında, sistemde bulunan vana gruplarının ana hatta bağlanmasında, sistemde bulunan yağmurlama başlıklarının lateral hatlara bağlanmasında kullanılan parçalardır.
Bunlar manşonlar, redüksiyonlar, dirsekler, te parçaları, redüksiyon te’ler, erkek adaptörler, dişi adaptörleri, kör tapalar vb. bağlantı elemanlarıdır.
Adaptörler
 
                               
Damlatıcılar
Sistemin en önemli ve en dikkatle seçilmesi gereken elemanlarıdır. Lateral borulardaki basınçlı su damlatıcıya geçtikten sonra, damlatıcı içerisindeki akış yolu boyunca ilerlerken, suyun enerjisi sürtünme ile önemli ölçüde kırılır. Bunun sonucunda, su damlatıcıdan damlalar biçiminde çok küçük debi ile çıkar ve toprağa infiltre olur. Damlatıcılar genellikle lateral boru üzerine monte edilenler (on-line) ve lateral boruya montajı fabrikada yapılanlar (in-line) olmak üzere iki tipte yapılmaktadır. Lateral boru üzerine monte edilen damlatıcılarda, damlatıcı girişi lateral boyu içinde ve gövde borunun dışındadır. Bu tip damlatıcılar orifis girişli ve genellikle kısa akış yolludur. Suyun enerjisi, girişteki orifis ve akış yolu boyunca kırılır. Damlatıcıları lateral boru içerisine fabrikada monte edilen damlama borularında, damlatıcılar lateral boru içerisine sabit aralıklarla ve boylamasına yerleştirilmektedir. Akış yolu genellikle uzundur. Su lateral boru çeperinden damlatıcıya girmekte, uzun akış yolu boyunca enerjisi kırılmakta ve lateral boru dışından çıkmaktadır.
Damla sulama yöntemleriyle büyük oranda su tasarrufu sağlanır. Bu suyla da daha fazla alan sulanır. Bu da daha fazla bireye hizmet götürülmesi ile üretim ve kalite artışı yani milli gelir artışı demektir.
Sistemin en önemli ve en dikkatle seçilmesi gereken elemanlarıdır.
Lateral borulardaki basınçlı su damlatıcıya geçtikten sonra, damlatıcı içerisindeki akış yolu boyunca ilerlerken, suyun enerjisi sürtünme ile önemli ölçüde kırılır.
Bunun sonucunda, su damlatıcıdan damlalar biçiminde çok küçük debi ile çıkar ve toprağa infiltre olur.
Damlatıcılar genellikle lateral boru üzerine monte edilenler (on-line) ve lateral boruya montajı fabrikada yapılanlar (in-line) olmak üzere iki tipte yapılmaktadır.
Damlatıcıların en yaygın kullanılan çeşitleri debilerine öre 2 litre/saat ve 4 litre/saat olanlarıdır.