Bademin Yıllık Bakımı

Bahçe Tesisi
Badem bahçelerinin tesis şekli bahçenin kurulacağı yerin ekolojik koşullarına göre değişir. Kıraç yerlerde tohumlar doğrudan yerlerine ekilip, yerinde aşılanabileceği gibi, sulanabilen koşullarda aşılı fidanlarla ilkbahar veya sonbaharda dikim yapılabilir.
Bademlerde kendiyle ve karşılıklı uyuşmazlık görüldüğünden badem bahçeleri en az iki çeşitle kurulur.Bahçe, ekonomik önemi olan çeşitten iki sıra, tozlayıcı çeşitten bir sıra şeklinde dikilebildiği gibi, ekonomik önemi olan ve birbiriyle uyuşan iki çeşitle ikişer sıra şeklinde de dikilebilir.Dikim aralıkları çeşitlere, ekolojik koşullara ve uygulanacak bakım koşullarına bağlı olarak değişir. Bu aralıklar, 3x3 m, 3x6 m, 5x6m veya 6x6 m olabilir.
Badem Fidanı Budama
Badem ağaçlarına verilecek şekil ilk 2 yıl içerisinde oluşturulmalıdır.Meyveler bir ve iki yıllık sürgünlerde ve buket dallar üzerinde oluşur. Budama yapılırken dikkatli yapılması ve aşırı budamadan kaçınılması gerekmektedir.Badem bahçeleri tesis edilirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biriside ağaçlara verilecek şekillerdir. Badem için en uygun terbiye sistemi değişik doruk dallı (yani modifiye lider) sistemdir. İlk 2-3 yıl terbiye sisteminin oluşturulması tamamlanmış olması gerekmektedir. İleriki yıllarda verim budaması büyük önem taşır.Bademde kalın dal kesiminden kaçınmak gerekmektedir.Ancak ağaç üzerindeki 0.5-3 cm kalınlığındaki dallardan çıkarma işlemi yapılmalıdır. Yine gelişme döneminde bitkiler üzerindeki ince dallardan alınabilir.Bu da kışın bitki üzerinden aşırı dal çıkarımının önüne geçer. Kalın dal çıkarılması gerekiyorsa mutlaka aşı macunu ile kesik yüzeyin kapatılması gerekmektedir. 
Uç Budaması: Dikilen fidanların tepesi vurulmalıdır (uç kesme). Dikilen fidanların tepesi 70-80 cm’den vurulur. 
Yaz Budaması:Dikimi müteakip yaz budaması mutlaka yapılmalıdır.Dikimden sonra yaz budaması ile fidanlar modifiye lider veya goble şekillerine göre terbiye edilirler.  
Budama Şekli:Budamada badem ağaçlarına vazo biçimi verilir. Meyve beş yıl yaşamını sürdüren mahmuzlarda (spurus) geliştiğinden budamaya özen göstermek gerekir.
Budama Tekniği
Budama teknik bir işlemdir. Bu sebeple bazı kuralları vardır. Bu kuralları maddeler halinde sırala- yacak olursak;

Ağaçlar fizyolojik devrelerden hangisinde ise, ona göre bu- danmalıdır.
Ağacın üzerindeki yaprakların yoğun kümeleşmesinden,seneye oluşacak meyve gruplarının yerini, bu günden kestirebiliriz. Meyveler, daha çok, yan dallarda ya da sürgünün uç olmayan kısımlarında görülmektedir.
Budama işlemi ile aynı zamanda, ağacın dengeli gelişmesi ve taç yapması sağlanmaktadır. İlk yaşlarda badem ağacına dokunmaz isek, büyüme kısırlaşır. Onun için ilkbaharla birlikte, bir önceki yılın uç sürgünlerinin, meyve grubu oluşturacak tomurcukların 20 cm. üzerinden budanmasında fayda vardır.
Budanacak olan ağaç toplu olarak incelenmeli ve her dal ayrı ayrı ele alınmalıdır. İyi şekillendirilmiş ağaçta dal kesme vejetatif gelişmenin oluştuğu uç kısımlarda uygulanmalıdır.

Badem Fidanı(Ağacı)Sulama
Ülkemizde badem yetiştiriciliği kuru şartlarda yapılır.Yıllık yağışı 600 mm’ nin üstünde olan yörelerde bademi sulamaya gerek duyulmaz.Yaz aylarında sulamanın büyük faydası vardır. Dikildikten sonra birkaç yıl sulanması gerekebilir.Aşılı Badem, geliştikten sonra kuru şartlarda da ürün verir.Badem, çok fazla su isteyen bir ağaç değildir.Ancak sulanması halinde verim 2-4 kat artar.Sulama aralıklarının uzatılması ve yabancı ot kontrolü için mutlaka malçlama yapılmalıdır.

Badem Fidanı(Ağacı)Gübreleme
Gelişme için fazla miktarda sarf edilen azot, toprakta depolanmaz.Bu nedenle badem bahçelerine her yıl Azot takviyesi yapılmalıdır.Gübrelemenin Aşılı Cevizde olduğu gibi uygulanması iyi sonuç verir.Uygulanacak olan azot, fosfor, potasyum ve diğer mikro elementlerin miktarı ise yapılacak toprak ve yaprak analizi sonucunda en doğru şekilde belirlenir.Derin,su tutmayan,süzek,yaz aylarında düzenli olarak badem için en uygun topraklardır.Ağır,geçirimsiz,drenajı olmayan fakir topraklarda ağaç iyi gelişmez.Badem bahçeleri topraklarında yapılacak tahlil sonuçlarına göre kimyasal gübresi verilmelidir.Gübrelemede Azotlu gübreler üstten diğer potaslı ve fosforlu vb. gübreler ağacın taç izdüşümüne açılan bantlara verilmelidir.
Toprak İşleme
Badem bahçeleri ilkbaharda diskaro ile sürülür ve kışın meydana gelmiş bulunan yabancı otlar toprağa gömülür.Sonbaharda pullukla yapılacak bir sürem yağmur ve kar sularının toprağa geçmesini sağlar,akıp gitmesini önler.Sürüm sırasında da köklerin yaralanmamasına dikkat edimeli,kök kanserinin olduğu yerlerde el ile çapa yapılarak,köklerin zararlanması minimuma indirilmelidir.