Bademin Ekolojik İstekleri

İklim İsteği
Badem, kış soğuklarına şeftaliler kadar dayanıklıdır. Toros dağlarında 1050 m yüksekliklerde dahi zarar görmeden yetişir.Ancak, badem
yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktör ilkbaharın geç donlarıdır.Çünkü, bademler birçok ılıman iklim meyve türlerinden önce çiçek açar.Bu nedenle, ilkbahar geç donlarının sürekli görüldüğü yerlerde bademden kararlı bir ürün elde etmek mümkün değildir.
Badem çiçeklerinin henüz açıldıkları sırada kısa bir süre -4.4 oC'ye dayandıkları, taç yaprakları dökülmeye başlayınca dayanma derecesinin -2.2oC olduğu, küçük meyvelerin ise, -1, -0.6oC’de zararlandıkları görülmektedir.
İlkbahar geç donlarının etkili olduğu yerlerde badem bahçesi tesis etmek istenir şu gibi önlemler alınmalıdır:
a) Geç uyanmayı sağlayan yöneylerin seçilmesi,
b) Bahçelerin soğuk havanın akıp gideceği yamaçlarda kurulması,
c) Geç çiçeklenen ve çiçeklenmesi uzun süren çeşitlerin seçilmesi,
d) Don tehlikesine karşı gereken teknik ve kültürel önlemlerin alınması.
Badem meyvelerinin olgunlaşmaları, çiçeklenmeden derime kadar 6-8 ay içerisinde meydana gelir. Bu uzun periyotta da yüksek bir BDST (büyüme dereceleri saatleri toplamına) gereksinim duyar. Yaz aylarında yeterli sıcaklığın olmadığı yerlerde ekonomik bir yetiştiricilik yapılamaz.
Toprak İsteği
Badem ağacı toprak bakımından hiç seçici değildir.Başka meyve ağaçlarının iyi yetişemeyeceği kurak, taşlı, çakıllı ve kireçli topraklarda çok iyi büyür. Ancak, toprağın derin olmasını ister. Bu gibi yerlerde kökler dört metre kadar derine gidebilir. Ancak badem, kumlu tınlı topraklarda en iyi sonucu verir. Badem topraktaki aşırı nemden ve taban suyunun oynaklığından hoşlanmaz. Kumlu, çakıllı, kuru topraklar organik maddelerce desteklenmelidir. Badem ağacı da en az şeftali kadar azota gereksinim duyar. Besin elementleri noksanlığı bulunan topraklarda ağaçlar iyi gelişemez, meyve tutumu düşük olur ve iç de iyice oluşamayarak, kabuğunu doldurmayıp buruşuk bir hal alır.