Bademin Çoğaltılması ve Anaçları

Bademin Çoğaltılması ve Anaçları
Çoğaltılması
Aşılamalar Temmuz-Ağustos ayları yerine sıcaklıkların nispeten azaldığı Eylül ayında yapılmalıdır. Eylül ayı sonunda, anaçlarda kabuğun iyi kalkmaması nedeniyle T göz aşısının yapılma güçlükleri ortaya çıkabilmekte ve bu takdirde aşılama için kabuğun kalkmasına gerek duyulmayan yonga göz aşısı tercih edilmelidir.

Badem Anaçları
Anaçlar:Bademe anaç olarak badem, erik, şeftali ve badem x şeftali melezleri kullanılır. Anaç seçiminde çeşitlerle uyuşma, toprak ve iklim şartlarına uyma, sulama, toprağın kök kanseri ve nematod durumu dikkate alınmalıdır.
Badem :Derin iyi drenajlı ve sulanmayan yerlerde en uygun anaçtır. Kireçli topraklara toleranslıdır.
•Badem anacı kök ur nematoduna, kök kanserine ve Armillaria ya karşı hassastır.
•Çeşitlerle uyuşması iyidir, aşılı ağaçlar uzun ömürlü ve kuvvetli olurlar.
•Badem tohumlarının iyi çimlenmeleri için 3-4 hafta 0,5 ile 5 °C’de katlamaya tabi tutulması gerekir.

Şeftali :Sulama yapılan ve nematod problemi olan yerlerdede kullanılır. Kireçli, kurak ve bor oranı yüksek olan topraklarda uygun değildir. En çok kullanılan şeftali çeşitleri Lovell’in ve nematoda mukavemeti yönüyle Nemaguard’dır.Sulanan topraklarda şeftali üzerine aşılı ağaçlar ilk yıllarda hızlı gelişir ve 15-20 yıl badem anacına göre daha çok ürün verir.
•Şeftali anaçları ağaçları erken meyveye yatırır. Ancak kısa ömürlüdür. Nematodlara hassastır bu nedenle badem x şeftali melezleri kullanılır.
•Şeftali anacıyla bademin uyuşması iyi değildir. Aşı yerinin üstünde şişkinlik oluşur. Ağaçlar 10-12 yaşlarından itibaren verimden düşmeye başlar.

Şeftali X badem melezleri
Şeftali badem melezleri genel olarak değişik toprak şartlarına uyabilmektedirler. Melezler çok kuvvetli olup,  kök sistemleri iyi tutunur.
•Vegetatif çoğaltmaya uygun GF 557, GF 677 kullanılmaktadır. 

Erik anaçları:Su tutan, kök çürüklüğü  ile bulaşık alanlarda kullanılır. Genellikle erikler bademle iyi uyuşmaz verim düşük olur ve meyvelerin büyük kısmında dış kabuk bademe yapışık ve ağaçlar kısa ömürlü kalmaktadırlar.Erik anaçlarından Marianna GF 8-1 ve Marianna 2624 erik klonları kullanılmaktadır.